7 Międzynarodowa Konferencja w Moskwie

W dniach 7-8 lutego 2008 odbędzie się w Moskwie 7 Międzynarodowa Konferencja "JUICE WORLD 2008" organizowana przez Rosyjską Unię Producentów Soków - Russian Union of Juice Producers (RSPS).

Konferencja obejmie następujące tematy:

 - Zdrowe odżywcze, funkcjonalne napoje oraz wzmocnione soki
 - Techniczne regulacje rynku produktów spożywczych i soków
 - Metody analizy surowców
 - Sytuacja na rynku surowców, tendencje spożycia soków i napojów
 - Logistyka, marketing i reklama
 - Nowe technologie, sprzęt, opakowania do produkcji soków
 - Nowe produkty z zawartością soku

 Obowiązujące języki: rosyjski i angielski.

 Osoby zainteresowane wygłoszeniem prezentacji podczas JUICE WORLD 2008 powinny wysłać zgłoszenie w języku angielskim lub rosyjskim zawierające tytuł prezentacji, krótkie streszczenie (objętość nie większa niż 1 strona formatu A4). Zgłoszenie powinno zawierać dodatkowo dane osobowe: imię, nazwisko, nazwę firmy, stanowisko, krótką notę biograficzną oraz dane kontaktowe (telefon, fax, e-mail, adres pocztowy).

 Kontakt z organizatorami:
 Office 74, 7 Koroviy Val street, building 1,
 119049, Moscow, Russia
 Tel/fax: +7-495-502-99-38
 Email: rsps@rsps.ru
 www.rsps.ru