8 Międzynarodowa Konferencja WORLD JUICE 2009 w Moskwie

W dniach 5-9 lutego 2009 odbędzie się w Moskwie 8 Międzynarodowa Konferencja "JUICE WORLD 2008" organizowana przez Rosyjską Unię Producentów Soków - Russian Union of Juice Producers (RSPS).

Konferencja cieszy się zainteresowaniem specjalistów z ministerstwa, ośrodków badawczych, przemysłu sokowniczego oraz handlu.

 Obowiązujące języki: rosyjski i angielski.

 Osoby zainteresowane wygłoszeniem prezentacji podczas JUICE WORLD 2009 powinny wysłać zgłoszenie w języku angielskim lub rosyjskim zawierające tytuł prezentacji, krótkie streszczenie (objętość nie większa niż 1 strona formatu A4). Zgłoszenie powinno zawierać dodatkowo dane osobowe: imię, nazwisko, nazwę firmy, stanowisko, krótką notę biograficzną oraz dane kontaktowe (telefon, fax, e-mail, adres pocztowy).

 Kontakt z organizatorami:
 Office 74, 7 Koroviy Val street, building 1,
 119049, Moscow, Russia
 Tel/fax: +7-495-502-99-38
 Email: rsps@rsps.ru
 www.rsps.ru