Adres

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

 ul. Rakowiecka 36 lok 339 i 340
 02-532 Warszawa
 tel.: 0-22 606 38 63
 e-mail: biuro@kups.org.pl