Artykuł z Hasła Ogrodniczego pt. "Rynek soków i koncentratów owocowych"

W siódmym numerze Hasła Ogrodniczego ukazał się artykuł opisujący XI Międzynarodowe Sympozjum Stowarzyszenia KUPS, które odbyło się w dniach 14-16 maja br.pod hasłem "Kondycja branży sokowniczej w obliczu wyzwań najbliższych 5 lat".

Poniżej treść artykułu