Branża sokownicza reprezentowana podczas konferencji „Żywność i żywienie w XXI wieku”

W dniach 8 i 9 września 2011r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się konferencja „Żywność i żywienie w XXI wieku” (Food and nutrition in 21st century). Zorganizowana została w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Organizatorami konferencji byli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Patronat merytoryczny nad konferencją sprawowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Podczas konferencji Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) zorganizowało stoisko branży sokowownicznej wraz z degustacją soków i nektarów dostarczonych dzięki uprzejmości swoich członków. Wszystkie soki cieszyły się dużym zainteresowaniem.

 Konferencja składała się z trzech sesji, dotyczących zrównoważonego łańcucha zaopatrzenia w żywność, jakości i bezpieczeństwa żywnościowego oraz żywienia a zdrowia i jakości życia europejskich konsumentów.

 Tematem obrad były zatem zagrożenia dla przemysłu spożywczego, rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i jakości żywności, a także wpływu diety na zdrowie i jakość życia europejskich obywateli. Poruszone zostały również kwestie związane ze zidentyfikowaniem głównych światowych trendów w nauce o żywności i żywieniu oraz opracowania zaleceń dla europejskiej polityki naukowej.
 W wydarzeniu wzięło udział ok. 500 uczestników z całej Europy: naukowcy, politycy, przedstawiciele przemysłu czy organizacji konsumentów. Konferencja zorganizowana była w formie sesji panelowych, podczas których inicjowane były dyskusje.

1a
Od lewej: prof. Maria Koziołkiewicz, prof. Eric Millstone, prof. Dariusz Nowak, moderator

2a
Uczestnicy konferencji
3a
Stoisko branżowe Stowarzyszenia KUPS
4a
Logo Polskiej Prezydencji