Ceny mrożonych malin z Serbii w ostatnich tygodniach wzrastały

BGŻ

Według danych Foodnews, cena kilograma mrożonek z Serbii (Willamette, IQF) średnio w lipcu bieżącego roku wynosiła 3,14 euro/kg podczas gdy w czerwcu 3,01 euro/kg (+3,4%). W relacji do roku poprzedniego oznaczało to aż blisko 2-krotny wzrost. Przyczyną wzrostu były niekorzystne zbiory w tym kraju i niski poziom zapasów mrożonych malin na początku sezonu - informują analitycy BGŻ.

Warto jednak zauważyć, że w ostatniej dekadzie lipca nastąpił spadek cen o 9,4% w stosunku do rekordowych ich poziomów w pierwszych tygodniach miesiąca. Oznaczał on powstrzymanie utrzymującej się już od ponad roku tendencji wzrostowej. Niemniej wciąż ceny pozostają na relatywnie wysokim poziomie (wyższym niż ceny mrożonych malin polskich), co jest czynnikiem wpływającym na utrzymywanie się wyższych, w stosunku do roku poprzedniego, cen świeżych malin w krajowym skupie (także malin jesiennych).

Zgodnie z danymi monitoringu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ceny malin w krajowych punktach skupu w lipcu 2013 r. były średnio o 78% wyższe niż w lipcu w roku poprzednim (ceny loco zakład). Dla producentów malin jest to pozytywny czynnik zwłaszcza w obliczu wysokiej podaży tych owoców na rynku krajowym. GUS w lipcowym szacunku oczekuje, że w 2013 roku łącznie z malinami jesiennymi zbiory ukształtują się na rekordowym poziomie 129 tys. t (wzrost o 1,3% w relacji do 2012 r.). 

 

 

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 31.07.2013 roku