Ceny mrożonych truskawek spadają mimo niskich zbiorów. Rosną ceny malin

Mimo prawdopodobnego spadku produkcji mrożonych truskawek w Polsce, spowodowanego niskimi zbiorami tych owoców w bieżącym roku, ich ceny w ostatnich miesiącach charakteryzują się znaczną tendencją spadkową. Według Foodnews, mrożone truskawki z Polski kosztowały na koniec października 1,65 euro/kg i w okresie od czerwca do końca października br. zmniejszyły się o ponad 10 proc. W porównaniu do okresu sprzed roku są natomiast niższe o 3 proc. - informuje Bank BGŻ.

Presję na spadek cen wywierają między innymi dość niskie ceny mrożonych truskawek z Chin, które w relacji rok do roku zmniejszyły się o blisko 30%. Choć nie ma oficjalnych danych na temat wielkości produkcji mrożonych truskawek w Chinach w 2012 roku, to biorąc pod uwagę spadek cen można przypuszczać, że była ona wyższa niż rok wcześniej. Ponadto, o ile eksport mrożonych truskawek z Chin w pierwszej połowie 2012 roku, ze względu na niską produkcję w sezonie poprzednim, był aż o 62% niższy (wyniósł 11,4 tys. t) w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy 2011 r., to w samym lipcu 2012 r. był już o 3% wyższy w porównaniu do lipca w 2011 roku (dane Eurostat).

Znacznie wyższe, bo o ok. 35%, niż przed rokiem są natomiast ceny mrożonych malin z Polski. Pod koniec października br., według Foodnews, ich cena kształtowała na poziomie 1,35 euro/kg. Ceny te mogą utrzymywać się na wysokim poziomie również w najbliższych miesiącach. Sprzyja temu obecnie dość wysokie zapotrzebowanie na mrożonki z Polski, ze względu na niskie zbiory w Serbii czy też USA. W kierunku spadku cen na początku 2013 roku może działać jednak podaż mrożonych malin z Chile. Jak wynika z informacji USDA warunki pogodowe zimą w Chile (lipiec-sierpień) były dość dobre co może mieć pozytywny wpływ na plonowanie tych owoców w 2013 roku. W pierwszej połowie 2012 roku, z powodu słabych zbiorów malin w poprzednim sezonie ich eksport z Chile do krajów UE-27 wyniósł 7,5 tys. t i był o blisko 50% niższy niż w analogicznym okresie w roku poprzednim.

Ceny mrożonych wiśni również w ostatnich miesiącach silnie wzrosły, ze względu na ich relatywnie niską podaż w stosunku do popytu. Dane Foodnews wskazują, że ceny mrożonych wiśni z Polski od połowy roku do końca października zwiększyły się o blisko 21% i wynosiły 2,05 euro/kg.

 

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 06.11.2012 roku