Ceny skupu wiśni do przetwórstwa niższe niż rok temu

Na początku sezonu skupu (2-3 lipca br.) zakłady przetwórcze oferują za kilogram tych owoców cenę 2,50-3,00 zł/kg loco zakład (dane ZEO IERiGŻ-PIB za Ministerstwem Rolnictwa). W analogicznym okresie w roku poprzednim cena ta kształtowała się na średnim poziomie 2,90-3,25 zł/kg. Oznacza to niewielki spadek w rozpatrywanym okresie - informują analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.

Analizując dane cenowe w dłuższym okresie, można stwierdzić, że poziom ten jest dość wysoki.

Dla przykładu, średnia cena skupu wiśni z przeznaczeniem do mrożenia w 2009 roku wyniosła tylko 0,86 zł/kg, a w 2008 roku 0,89 zł/kg. Przyczyną obecnego poziomu cen jest niska produkcja w Polsce oraz przewidywane nienajlepsze zbiory wiśni w innych krajach europejskich (m.in. Serbii). Nie bez znaczenia pozostaje również aspekt niskich zapasów przetworów z tych owoców w zakładach przetwórczych, wynikających z niskiej produkcji przetworów w roku poprzednim. Według danych IERiGŻ-PIB w 2011 roku wolumen wytworzonych przez zakłady przetwórcze mrożonych wiśni wyniósł 50,7 tys. ton, i był o 22 proc. niższy w porównaniu do roku poprzedniego.

 

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 10.07.2012r.