Dzieci otrzymają w ramach „Owoce w szkole" łącznie 54 porcje owoców i warzyw

ARR

Łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych w ramach programu „Owoce w szkole" przez jedno dziecko w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 wynosi 31. Łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 wynosi 23.

Agencja Rynku Rolnego, na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole" podała informację o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w I semestrze roku szkolnego 2013/2014.

Łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 wynosi 31.

Łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 wynosi 23.

Oznacza to, że w przez 10 wybranych tygodni w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 każde dziecko uczestniczące w programie „Owoce w szkole" będzie otrzymywało: przez 3 tygodnie po 3 porcje owocowo-warzywne w tygodniu, przez 7 tygodni po 2 porcje owocowo-warzywne w tygodniu.

 

 

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 10.10.2013 roku