II Polish Food Export Forum 19.11.2013 r., Warszawa

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków objęło patronatem honorowym II Polish Food Expert Forum pt. "Perspektywy rozwoju eksportu", organizowane przez OpenLinks, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2013 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

 

II Polish Food Expert Forum jest kontynuacją idei spotkań biznesowych dla sektora spożywczego, które są płaszczyzną wielu debat i dyskusji skupiających przedstawicieli największych eksporterów, kadrę kierowniczą sektora spożywczego, reprezentantów instytucji, agencji proeksportowych, otoczenia biznesu oraz władz rządowych.

Udział w wydarzeniu dla producentów i przetwórców branży spożywczej, rządowych agencji właściwych dla działań proeksportowych oraz branżowych stowarzyszeń i izb jest bezpłatny, wystarczy zarejestrować się na stronie forum: www.foodforum.pl.

Więcej informacji udziela pod emailem agnieszka.mezynska@openlinks.pl lub tel: 668 176 175.

PROGRAMProgram Forum (361 KB)