Importujemy coraz więcej koncentratów soków

Fruit Inform, Fito-Mag

Polski import koncentratów soków owocowych i warzywnych wzrasta. Importujemy je między innymi z Ukrainy.

W okresie lipiec –listopad ubiegłego roku zakupiliśmy na Ukrainie 20 tys. ton zagęszczonych soków. Jest to o 18% więcej, niż w tym samym okresie roku 2012.  Jednocześnie jest to najwyższy zakup w ciągu ostatnich pięciu lat. W ubiegłym sezonie (2012/2013) import koncentratów soków z Ukrainy wyniósł 53 tys. ton. Ta ilość stanowiła 39% ukraińskiego eksportu.

Warto zapamiętać Ukrainę jako producenta koncentratów soków – ich produkcja w tym kraju stale rośnie, równocześnie wzrasta eksport tych produktów. Poza Polską najważniejszymi odbiorcami ukraińskich koncentratów soków są Rosja i Austria. Tylko w listopadzie 2013 r. eksport z Ukrainy wyniósł 13 tys. ton (wzrost o 8% rdr) zaś w 5 miesiącach bieżącego sezonu osiągnął 51 tys. ton. Najwięcej wyeksportowano koncentratu soku jabłkowego – 11 tys. ton, o 10% więcej, niż w listopadzie 2012 roku. W ostatecznym  rozrachunku Ukraina pozostaje importerem netto zagęszczonego soku jabłkowego.Źródło: www.ogrodinfo.pl z dnia 03.01.2014 roku