Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapisu 3.9 w Uchwale Nr 118/2007 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2007 r - ulgi i zwolnienia podatkowe oraz inne form pomocy dostępne dla przetwórców

Stowarzyszenie KUPS w dn. 24 lipca przesłało do Ministerstwa Rolnictwa prośbę o wyjaśnienie zapisu w Uchwale Nr 118/2007 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2007 r w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych, grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w celu złagodzenia szkód spowodowanych wymarznięciami w uprawach rolnych.


Prośba dotyczyła poinformowania jakie ulgi i zwolnienia podatkowe oraz inne form pomocy będą dostępne dla przetwórców oraz jaki jest tryb ubiegania się o tę pomoc.

 Poniżej do pobrania pismo KUPS oraz odpowiedź z Ministerstwa.