Struktura

 Struktura

Władze Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków:

  1. Walne Zgromadzenie Członków

  2. Zarząd

  3. Komisja Rewizyjna


Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia lub delegaci upoważnieni działający w imieniu członków zwyczajnych.


Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Obecnie funkcję członków Zarządu KUPS pełnią poniższe osoby:

- Julian Pawlak (Tymbark – MWS Sp. z o.o. Sp.K.) – prezes Zarządu

- Prof. dr hab. Witold Płocharski (Instytut Ogrodnictwa) – wiceprezes Zarządu

- Piotr Podoba (Doehler Sp. z o.o.) – wiceprezes Zarządu

- Jan Golonka (Sądecka Grupa Producentów Owoców i Warzyw "Owoc Łącki" Sp. z o.o.) - członek Zarządu

- Krzysztof Maurer (PPUH Tłocznia Maurer) - członek Zarządu

- Andrzej Rowicki (Doehler Sp. z o.o.) – członek Zarządu

- Dr inż. Sylwia Skąpska (Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego) - członek ZarząduKomisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Obecnie funkcję członków Zarządu KUPS pełnią poniższe osoby:

- Michał Górniak (Gomar Pińczów Sp. z o.o. S.K.A.) - przewodniczący

- Stanisław Stępniewski (Ared Zakład Pzretwórstwa Owoców i Warzyw) - członekJednostki Stowarzyszenia

- Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK)

- Sekcja Producentów Zagęszczonych Soków Owocowych (SK)


Grupy Robocze

  • Zespół ds. Monitorowania Rynku Owoców i Warzyw

  • Grupa Robocza ds. Promocji

  • Grupa Robocza ds. Znakowania i Technologii