Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie zapisu 3.9 w Uchwale Nr 118/2007 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2007 r - ulgi i zwolnienia podatkowe oraz inne form pomocy dostępne dla przetwórców

Stowarzyszenie KUPS w lutym 2008r zwróciło się z prośbą do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wykładnię punktu 3.9 załącznika nr 1 do Uchwały Rady Ministrów Nr 118/2007 z dnia 3 lipca 2007r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych, grup producentów, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w celu złagodzenia szkód spowodowanych wymarznięciami w uprawach rolnych oraz o interwencje w Ministerstwie Finansów w celu umożliwienia stosowania tego przepisu.

W otrzymanym piśmie w tej sprawie, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że Uchwała Rady Ministrów ma tylko charakter wewnętrzny dla administracji rządowej, nie jest powszechnie obowiązującym prawem. Dodatkowo przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i osób fizycznych nie przewidują żadnych ulg i zwolnień z podatku od przedsiębiorców, którzy z powodu małej podaży lub braku surowca nie wykorzystali swoich zdolności produkcyjnych. Ponadto w indywidualnych sprawach przedsiębiorców decyzje podejmuje Naczelnik Urzędu Skarbowego odnośnie odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia go na raty bądź umorzenia zaległości podatkowej.
 Przedsiębiorca może zatem ubiegać się o różnego typu ulgi lub pomoc na podstawie obowiązującego prawa. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwo Finansów nie przewiduje również wprowadzenia nowych przepisów prawa dotyczącego przedmiotowej sprawy.

 Więcej informacji w poniższych pismach: