Patronackie punkty skupów owoców i warzyw - spełnienienie kryteriów w ramach SPO

Dzięki wielomiesięcznym wysiłkom i staraniom Stowarzyszenia KUPS uzyskaliśmy z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jasną i przystającą do rzeczywistości interpretację zasad dofinansowania w ramach działania 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych w zakresie zawierania wieloletnich umów z dostawcami surowca.

Ostateczne międzydepartamentowe uzgodnienia w MRiRW, jak również konsultacje z całą branżą owoców i warzyw oddaliło groźbę konieczności zwrotu dotacji otrzymanej przez wiele przedsiębiorstw - tj. 180 podmiotów w tym 28 przedsiębiorstw produkujących soki. Możliwość uzyskania przychylnego stanowiska MRiRW niesie ogromne korzyści dla całego sektora branży owocowo - warzywnej, w tym sokowniczej z uwagi na możliwość pozyskania środków UE na modernizację i rozwój zakładów, co z kolei jest jednym z warunków zapewnia konkurencyjności na rynku światowym.
 Więcej informacji w załączonym piśmie.