PROW 2007-2013

W obradach posiedzenia Zarządu KUPS w dn. 1 sierpnia 2007 uczestniczył zaproszony gość – Pan Mieczysław Paradowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, MRiRW. Poinformował o przyjęciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) oraz omówił kryteria dostępu do programu dla przetwórców owoców i warzyw.

PROW został już zaakceptowany, a obecnie trwają prace nad ostatecznym kształtem rozporządzenia, które dostępne jest na stronie MRiRW w praktycznie końcowej formie.
 Ważniejsze informacje jakie zostały przekazane podczas tego spotkania to:
 - W celu usprawnienia analizy i kwalifikacji wnioskow, zostanie wprowadzona ich preselekcja, polegajaca m.in. na konieczności prawidłowego wypełnienia obowiązkowych punktów oraz dołączenia do wniosku odpowiedniej liczby załączników. Wniosek nie spełniający podstawowych kryteriów nie będzie rozpatrywany.
 - Wprowadzone zostały ograniczenia dotyczące liczby składanych wniosków w ciągu roku. Jeden podmiot może złożyć jeden wniosek w danym roku (w przypadku gdy jego wniosek zostanie odrzucony w preselekcji, może ubiegać się powtórnie w danym roku).
 - Wprowadzona zostanie karencja dla przetwórców. Beneficjenci SPO, którzy zgłoszą wniosek o płatność w danym roku, będą mogli złożyć projekt dopiero w roku kolejnym.
 - Zmiana wielkości przedsiębiorstwa w trakcie realizacji projektu (np. na większe) nie będzie skutkowała zmianą wielkości dofinansowania.
 - Budżet przewidziany na dofinansowanie w ramach danego działania zostanie podzielony na roczne transze, po przekroczeniu 120% alokacji rocznej nabór wniosków dla danego roku zostanie zatrzymany.
 - Przewidywany termin uruchomienia PROWu to przełom października / listopada 2007.
 - W przypadku wniosków dotyczących przetwórstwa projekt można rozpocząć już po złożeniu wniosku, a jego koszty zostaną uznane za kwalifikowane.
 - Szczegółowe zobowiązania beneficjenta (warunki dostępu), które były zamieszczone dotychczas w rozporządzeniu zostaną umieszczone każdorazowo w umowie dotyczącej realizacji projektu. (aktualny projekt na stronie Ministerstwa Rolnictwa. Natomiast zapisy wymagające interpretacji będą musiały uzyskać stanowisko właściwego Departamentu w MRiRW.

 Stowarzyszenie KUPS aktywnie włącza się w pozyskiwanie opinii MRiRW w przypadku takiej potrzeby branży. Wychodząc naprzeciw potrzebom potencjalnych beneficjentów, Stowarzyszenie KUPS planuje w drugiej połowie września organizację warsztatów prowadzonych przez specjalistów w tym zakresie. Jest do doskonały okres, aby jeszcze przed terminem składania wniosków w praktyce przećwiczyć przygotowanie dokumentów.