2006

Stowarzyszenie KUPS - laureatem konkursu KORONA 2006

W dniu 19 października br., na tegorocznej gali wręczenia nagród „Korona Handlu 2006” zorganizowanej przez dwutygodnik „Handel” zostały wręczone nagrody tegorocznym laureatom konkursu.

więcej>>

MGG CONFERENCE

MGG CONFERENCE
 „Bezpieczny biznes rolno – spożywczy, zapobieganie skażeniom żywności”
 28 listopada 2006 roku, Warszawa

 Szczegółowe informacje odnośnie MGG Conference

więcej>>

Relokacja środków w SPO

W związku z dużym zainteresowaniem zakładów przetwórczych Sektorowym Programem Operacyjnym „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora żywnościowego oraz rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006” i przekroczeniem o ponad 60 % dostępnych środków na działanie 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów spożywczych, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków wystosowało pismo z prośbą o relokację środków finansowych.

więcej>>

Podatek akcyzowy dla aromatów naturalnych

W związku ze skomplikowanymi i niepraktycznymi przepisami zawartymi w Rozporządzaniu w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z dn. 26.04.2004 r. i związanymi z tym utrudnieniami dla branży owocowo - warzywnej odnośnie obrotu i wykorzystania przy produkcji soków, nektarów i napojów bezalkoholowych, aromatów zawierających w swoim składzie alkohol etylowy (powyżej 1,2 %), zostało wystosowane pismo do pana Wojciecha Bronickiego - p.o. Dyrektora Departamentu Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów oraz do wiadomości pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

więcej>>

WARSAW DRINK SALON 2006 - ODWOŁANA

Szanowni Członkowie Krajowej Unii Producentów Soków,

 informujemy, iż planowane w dniach 27-28 października br. Targi WARSAW SALON DRINK 2006 w Warszawie, w ramach których Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) planowało zorganizować SEMINARIUM "Nowe trendy i technologie w produkcji soków, nektarów i napojów" w dniu 27 października br. ZOSTAŁY ODWOŁANE przez organizatorów.

więcej>>

Sukces w ochronie owoców miękkich

W dniu 10.10.2006 roku Komisja Europejska na posiedzeniu Komitetu Antydumpingowego przedstawiła propozycję nałożenia tymczasowych ceł antydumpingowych w imporcie truskawki mrożonej z Chin.

więcej>>

POLAGRA FOOD 2006

Krajowa Unia Producentów Soków wraz z Redakcja miesięcznika "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" oraz Krajową Radą Przetwórstwa i Zamrażalnictwa Owoców i Warzyw przy SITSpoż. serdecznie zaprasza na panel dyskusyjny na temat: "Aktualne problemy branży owocowo-warzywnej i sokowniczej" podczas tegorocznych targów POLAGRA-FOOD 2006 w dniu 16 września (sobota) 2006 roku w godzinach 12.00 – 15.00.

więcej>>

ZMIANA Ustawy o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych

W załączeniu znajdą Państwo projekt “Ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych”.

więcej>>

Wyjazd w celu zwiedzania sadów przemysłowych, 28-30.09 br. Lipsko, Niemcy

Uprzejmie informujemy, że istnieje mozliwość zorganizowania wyjazdu do Lipska (NIEMCY) w celu zwiedzenia sadów oraz pokazu zbioru jabłek przemysłowych (firma Fruchtquell, pan Strohmann, który miał wystapić z prezentacją poczas sympozjum w Bełchatowie).

więcej>>

IX Międzynarodowe Sympozjum Sokownicze KUPS, 9-11 V 2006 r.

Perspektywy rozwoju dla branży sokowniczej i owocowo-warzywnej

 Pod powyższym hasłem odbyło się kolejne Międzynarodowe Sympozjum Sokownicze w hotelu „Wodnik” położonym w malowniczej scenerii regionu Wawrzkowizny koło Bełchatowa.

więcej>>

Sprawozdanie ze spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej w MRiRW w dn.24.07.2006 r.

W dniu 24 lipca 2006 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie przedstawicieli polskiego sektora ogrodniczego z przedstawicielami Komisji Europejskiej panem Tomasem Garcia Azcarate oraz panem Marc Duponcel. Tematem spotkania było omówienie Raportu o sytuacji w sektorze owoców miękkich i wiśni przeznaczonych do przetworzenia {SEC(2006)838}. W spotkaniu uczestniczyli następujący członkowie KUPS: Julian Pawlak, dr Romuald Ozimek, dr Bożena Nosecka, Marek Pawlonka.

więcej>>

Międzynarodowe Sympozjum KUPS

Tegoroczna edycja międzynarodowego sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków odbyło się w Bełchatowie.

więcej>>

Sprawozdanie na temat sytuacji sektora owoców miękkich i wiśni dla przetwórstwa

W załączeniu znajdą Państwo polskojęzyczną wersję raportu Sprawozdanie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego na temat sytuacji sektora owoców miękkich i wiśnie dla przetwórstwa.

więcej>>

Sprawozdanie z posiedzenia Gr. Roboczej ds. Jabłek i Gruszek

W załączeniu znajdziecie Państwo sprawozdanie z uczestnictwa pana Jacka Legańskiego, (Hortex Holding S.A.) reprezentującego Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, w posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Jabłek i Gruszek.

więcej>>

Dotacje na doradztwo dla MŚP w ramach SPO WKP działanie 2.1

Dotacje na doradztwo dla MŚP w ramach SPO WKP działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo


 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające od co najmniej 3 lat lub których działalność opiera się na zaawansowanych technologiach o znaczącym potencjale rynkowym mogą ubiegać się o wsparcie na specjalistyczne usługi doradcze świadczone przez akredytowanych doradców w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo.

więcej>>

Spotkanie w MRiRW na temat ułatwienia dostępu do kredytów na zakup surowca

W dniu 5 czerwca br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie z Zastępcą Prezesa Rady Ministrów, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Andrzejem Lepperem z przedstawicielami branży owocowo - warzywnej Panem prof. Remidiuszem Olczakiem (ISK) oraz Wiceprezesem KUPS Panem dr Romualdem Ozimkiem w sprawie ułatwienia dostępu do kredytów na zakup surowca.

więcej>>

Raport nt.:

W dniach 29 maja - 2 czerwca br. w Zlotibor w Serbii odbyła się V Światowa Konferencja Producentów i Przetwórców Malin. W załączeniu znajdziecie Państwo raport nt.:"Produkcji maliny na świecie - stan na rok 2006" przygotowany przez pana Marka Pawlonkę, ktory uczestniczył w tym spotkaniu.

więcej>>

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dn.31.05.2006 r.

Notatka ze spotkania z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi panem Andrzej Lepperem na temat.: „Uwarunkowania i perspektywy funkcjonowania rynku owoców miękkich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.”

więcej>>

Walne Zgromadzenie Członków KUPS w dniu 27 kwietnia 2006 r.

W dniu 27 kwietnia 2006 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Unii Producentów Soków. Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczy.

więcej>>

Kodeks Praktyki AIJN do zakupienia

Kodeks Praktyki AIJN jako podstawa oceny jakości soków i nektarów. W Stowarzyszeniu KUPS jest dostępna ostatnia aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN w języku polskim. W 2008 roku aktualizacja została poszerzona o  parametry referencyjne dla soku/przecieru z marchwi i owocu granatu. Zainteresowanych prosimy o składanie zamówienie w biurze KUPS.

 OSTATNIA AKTUALIZACJA: GRUDZIEŃ 2008

więcej>>

IX MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM KUPS

Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) jak co roku organizuje sympozjum poświęcone branży sokowniczej. W tym roku w dniach 9 - 11 maja 2006 roku w Hotelu "Wodnik" w Bełchatowie, będziemy poruszać tematy związane z perspektywami rozwoju branży sokowniczej i owocowej – warzywnej.

więcej>>

IX th International Symposium KUPS

The Polish Association of Juices Producers (KUPS) organizes again its annual symposium for juice industry. This year symposium will take place in Hotel “Wodnik” in Bełchatów from 9 till 11 of May. The main focus of the symposium will be perspectives of development for juices and fruit and vegetables industry.

więcej>>

BEZPŁATNE SZKOLENIA

BEZPŁATNE SZKOLENIE "SYSTEM EUREPGAP"

więcej>>

ZASŁUŻENI ODZNACZENI

W dniu 23 listopada 2005 roku w Belwederze odbyło się uroczyste wręczenie orderów i odznaczeń państwowych przyznanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego, członkom Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków, pracownikom Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz działaczom Związku Sadowników Polskich.

więcej>>

KODEKS PRAKTYKI AIJN

Kodeks Praktyki AIJN jako podstawa oceny jakości soków i nektarów. w Stowarzyszenou KUPS dostępna jest ostatnia aktualizacja Kodeksu Praktyki AIJN ww języku polskim. W 2008 roku aktualizacja została poszerzona o parametry referencyjne przecieru/soku z marchwi i owocu granatu. Zainteresowanych prosimy o składanie zamówienie w biurze KUPS.

 OSTATNIA AKTUALIZACJA: GRUDZIEŃ 2008

więcej>>