Zbiory wiśni w USA pod znakiem zapytania

Bank Gospodarki Żywnościowej

W Stanach Zjednoczonych zaczęły się zbiory wiśni. Warunki w jakich się odbywają są jednak zróżnicowane. Nie jest wiadomo jak ostatecznie ukształtuje się ich wysokość, jednak z rynku nie dochodzą informacje o tym, żeby miały być w tym roku niższe - wskazują analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej.

W ubiegłym, w stanie Michigan nastąpił znaczny spadek produkcji w relacji do 2011 roku. Stany Zjednoczone, w celu zaspokojenia wewnętrznego popytu, musiały zwiększyć import mrożonek wiśni, w tym również z Polski (w okresie VII 2012-II 2013 eksport mrożonek z wiśni z Polski do USA wyniósł blisko 14 tys. t).

Można oceniać, że w przypadku lepszych zbiorów, spadek popytu na wiśnie ze strony USA, który w sposób wyraźny przyczynił się do ubiegłorocznego, znacznego wzrostu cen, może przełożyć się na ich spadek w sezonie bieżącym. Niemniej niski stan zapasów, oraz, mimo spadków w pierwszym kwartale 2013 roku, utrzymujące się na relatywnie wysokim poziomie ceny mrożonych wiśni mogą wpłynąć na to, że ceny ich skupu będą również relatywnie wysokie.

Według danych Foodnews w połowie maja br. cena mrożonych z wiśni z Polski wynosiła 1,95 euro/kg i była o 15% wyższa w porównaniu do średniej ceny w maju 2012 roku.

 

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 02.07.2013 roku