Zwolnienie w roku gospodarczym 2007 beneficjentów SAPARD ze zobowiązań dotyczących realizacji umów na odbiór surowca, z powodu wymarznięć w uprawach rolnych

Przesłaliśmy do MRiRW zapytanie o zwolnienia w roku gospodarczym 2007 beneficjentów Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) ze zobowiązań dotyczących realizacji umów na odbiór surowca, podpisanych uprzednio z producentami rolnymi, z powodu wymarznięć w uprawach rolnych.

Poniżej treść pisma oraz odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.