Interpretacja zapisu „zaopatrywanie się w ramach lokalizacji” w Rozporządzeniu MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej przedsiębiorcom w ramach działania PROW 2007-2013

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) zwróciło się w czerwcu 2007r. do Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW o doprecyzowania zapisu „zaopatrywanie się w ramach lokalizacji” w projekcie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Pismo do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i odpowiedź poniżej: