Produkcja jabłek w Polsce koncentruje się

Zgodnie z danymi Powszechnego Spisu Rolnego (uprawy ogrodnicze), uprawą jabłoni w kraju w 2010 r. zajmowało się 173,9 tys. gospodarstw rolnych, a łączna powierzchnia sadów jabłoniowych wynosiła 165,5 tys. ha - podali analitycy Banku BGŻ.

W krajowych uprawach nastąpił dość silny proces koncentracji produkcji biorąc pod uwagę okres od momentu poprzedniego Spisu Rolnego w 2002 roku. Powierzchnia sadów z produkcją jabłek zwiększyła się od tego czasu o 12,5 proc., a ogólna liczba producentów spadła o 28,1 proc.

Najbardziej widoczny był spadek ilości producentów drobnych. Według danych Spisu liczba gospodarstw uprawiających jabłonie na powierzchni do 1 ha użytków rolnych zmniejszyła się o ponad 31 proc. (spadek liczby producentów o 65,5 tys. gospodarstw), a powierzchnia sadów w takich jednostkach uległa zmniejszeniu o 15,1 proc. i wynosiła 24,9 tys. ha.

Odwrotny proces obserwowany był w przypadku większych gospodarstw. Liczba sadowników, uprawiających jabłonie na powierzchni ponad 10 ha zwiększyła się aż o 48 proc. W 2010 roku blisko 27 proc. łącznej powierzchni sadów jabłoniowych znajdowało się właśnie w takich gospodarstwach (w 2002 roku było to 18,4 proc.).

 

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 11.04.2012r.