KE przeznacza więcej funduszy na promocję żywności poza Unią

Rzeczpospolita

Przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego ustalili, że programy promujące żywność poza Wspólnotą będą finansowane przez UE w 80 proc. - pisze "Rzeczpospolita".

Na terenie Wspólnoty udział UE w budżetach kampanii ma wynosić 70 proc. Resztę będą musieli wyłożyć producenci. Propozycję tę poparła już Komisja Rolnictwa PE.

Pod koniec 2013 r. KE zaproponowała, aby producenci pokrywali 50 lub 40 proc. kosztów związanych z promocją. Reszta pochodziłaby z budżetu UE. Dziś Unia finansują kapnie w 20 proc., a 30 proc. pochodzi z budżetów krajowych. Resztę wykłada UE.

Od samego początku likwidacji wsparcia krajowego sprzeciwiali się producenci oraz Ministerstwo Rolnictwa. Innego zdania było Ministerstwo Finansów, ale po długich negocjacjach z resortem rolnictwa zgodziło się na utrzymanie wsparcia. Resort rolnictwa argumentował, że naszych producentów nie stać na tak duży wkład własny, przez to wyhamuje eksport żywności - pisze "Rz".


Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 11.04.2014 roku