Wniosek KUPS o usunięcie z projektu Ustawy zapisu dotyczącego "pośredników" jako podmiotów uprawnionych do skupowania owoców dla przemysłu z możliwością dopłaty

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) wystosowało do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo odnośnie projektu Ustawy o zmianie ustawy i płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz o zmianie innych ustaw. Stowarzyszenie Krajowa Unia producentów Soków złożyło wniosek o wykreślenie zapisu dotyczącego "pośredników" jako podmiotów uprawnionych do skupowania owoców dla przemysłu z możliwością dopłaty.

Wykreślenie tego zapisu jest w interesie zarówno producentów, grup producenckich, jak i przetwórców. Pośrednicy skupu surowca przez firmy skupowe umiemożliwia zacieśnianie współpracy pomiędzy producentem surowca, a przetwórcą oraz prowadzi do nasilania konfliktów w branży.

 Pismo do pobrania poniżej.