W 2011 r. wzrosło spożycie owoców i warzyw w UE

Bank Gospodarki Żywnościowej

Zgodnie z najnowszym raportem FRESHFEL (Freshfel Consumption Monitor - marzec 2013 r.), spożycie owoców i warzyw w Unii Europejskiej w 2011 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca Wspólnoty wyniosło 382 g/dzień (ok. 140 kg/os/rok) i było o 2,6 proc. wyższe niż rok wcześniej - informują analitycy BGŻ.

Stanowiło to wciąż wartość niższą niż rekomendowana porcja spożycia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która wynosi 400 gramów/dzień. Spożycie owoców na mieszkańca Unii w badanym roku wyniosło średnio 197 g/dzień (72 kg/rok), a warzyw 185g/dzień (68 kg/rok)- wzrost odpowiednio o 3 i 2% w stosunku do 2010 roku.

Mimo wzrostu, długoterminowe trendy konsumpcji owoców i warzyw w UE-27 charakteryzują się raczej stagnacją lub tendencją do obniżania się. W 2011 roku, w relacji do lat 2006-2010, spożycie zarówno w przypadku owoców jak też warzyw było niższe o 3%. W celu powstrzymania negatywnego trendu, zdaniem FRESHFEL, konieczne jest podejmowanie działań zapobiegających przez producentów owoców i warzyw jak również przez władze publiczne.

 

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 02.04.2013 roku