Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków skierowało pismo do pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym przedstawiło uwagi i zastrzeżenia do kryteriów dostępu do działania "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

W załączeniu znajdziecie Państwo powyższe pismo.