Są już mszyce na jabłoniach

Autor: Piotr Zieliński

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa wydała komunikat o zwalczaniu mszyc w jabłoniach.

W sadach jabłoniowych występują najczęściej mszyca jabłoniowa, jabłoniowo - babkowa, bawełnica korówka.

Największą szkodliwością charakteryzuje się mszyca jabłoniowo - babkowa która poraża młode liście, pędy i młode zawiązki co powoduje iż tracą one wartość handlową. Ten gatunek mszycy charakteryzuje się dużą płodnością ( w ciągu roku może być nawet 12 pokoleń). Mszyca jabłoniowa poraża młode liście i pędy. Jest to szczególnie istotne w młodych nasadzeniach oraz w szkółkach. Ten gatunek mszycy też charakteryzuje się dużą płodnością( w ciągu jednego roku może mieć do 16 pokoleń).

Groźna jest również bawełnica korówka która powoduje głębokie nakłucia pędów aż do kambium co powoduje rozległe rany na pędach. Dodatkową trudnością w zwalczaniu tego gatunku jest miejsce jej żerowania. Żerując w korze i na pędach jest bardzo trudno dostępna dlatego ewentualny zabieg zwalczający ten gatunek szkodnika trzeba wykonać bardzo dokładnie aby kora była bardzo dokładnie pokryta cieczą roboczą.

Decyzja o zabiegu powinna być podjęta w oparciu o lustrację pędów w sadzie ponieważ komunikaty są tylko sygnałem o możliwości pojawienia się kolonii szkodnika.

Mszyce mają również dużo wrogów naturalnych np. biedronki, złotooki, skoczogonki i inne. Stosowanie zasad integrowanej ochrony może przyczynić się do tego iż zabieg chemiczny przeciwko mszycom nie będzie konieczny.

Jeżeli konieczne będzie wykonanie zabiegu chemicznego to należy uzależnić go od progów ekonomicznej szkodliwości oraz użyć środka zgonie z aktualnym programem ochrony. W programie ochrony dostępne są środki które mają szersze spektrum zwalczanych agrofagów , można zatem jednocześnie zwalczać inne szkodniki w jednym zabiegu.

Początek wegetacji to okres kiedy kwitnie wiele roślin , nie tylko uprawnych ale również chwastów w sadach lub w pobliżu plantacji dlatego zawsze wykonując zabiegi chemiczne w tym okresie należy uwzględnić przy wyborze środka okres prewencji dla owadów zapylających.


Źródło: www.farmer.pl z dnia 14.04.2014 roku