Perspektywy do wzrostu importu koncentratu jabłkowego z Ukrainy do UE

BGŻ

Konkurencja cenowa na rynku zagęszczonego soku jabłkowego w krajach Unii Europejskiej może się zwiększyć w 2014 roku – informuje Bank BGŻ.

Tym bardziej, że na początku kwietnia br. Parlament Europejski, w przyjętym stanowisku dotyczącym zmniejszenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy stwierdził, że kraj ten do dnia 1 listopada 2014 roku będzie mógł wyeksportować na unijne rynki 10 tys. ton soku jabłkowego i winogronowego, w tym także soku zagęszczonego o kodzie CN 200979 po zerowej stawce celnej.
 
Do tego jeszcze, wolumen wysyłkowy w następnych latach może wzrosnąć. Zwiększenie podaży koncentratu jabłkowego po mniejszych cenach może wywołać presję na obniżkę cen w krajach UE-28, w tym również w Polsce.
 
Niemniej jednak, zagęszczony sok jabłkowy z Ukrainy, nawet przy aktualnych cłach, był cenowo konkurencyjny dla koncentratu produkowanego Unii, w tym i w Polsce, a jego podaż na rynku Unii w ostatnich latach, dynamicznie wzrosła.
 
Jak wynika z danych Eurostatu, w 2013 roku na rynek Unii Europejskiej z Ukrainy trafiło niemal 70 tys. ton koncentratu jabłkowego (CN 200979), a więc to o 74% więcej niż w 2012 roku. Ukraina stała tym samym największym zewnętrznym dostawcą tego produktu na teren Wspólnoty, zarazem wyprzedzając Chiny.
 
Średnia wartość kilograma zagęszczonego soku jabłkowego sprowadzonego z Ukrainy (Brix >67) wyniosła w 2013 roku 1,07 euro/kg w odniesieniu do 1,27 euro/kg w imporcie z Polski.
 
Nowe przepisy dają Ukrainie możliwość dalszego wzrostu sprzedaży soku na rynek Unii. Dzięki nowym uwarunkowaniom i posiadanej przewadze cenowej producenci ukraińscy mogą zwiększyć rynek zbytu o co najmniej 15%. W związku z tym, w dużym stopniu może zostać ograniczone ryzyko wynikające z ewentualnego zamknięcia się rynku rosyjskiego.
 
W 2012 roku, co wynika z danych CN Comtrade, eksport koncentratu z Ukrainy do Federacji Rosyjskiej wyniósł niemal 37 tys. ton, co stanowiło około 47% całkowitego wolumenu wysyłki tego surowca z kraju. Zmiana regulacji może mieć z kolei mniej pozytywne oddziaływanie na rynek koncentratu w Unii Europejskiej, w tym także na kondycję producentów.
 
W przypadku sporego wzrostu dostępności stosunkowo taniego surowca, prawdopodobieństwo odbicia się obecnie już i tak niskich cen koncentratu jabłkowego w Unii zmniejszy się przynajmniej do rozpoczęcia zbiorów jabłek w Europie.
 
Jak wynika z notowań cenowych Foodnews, zagęszczony sok jabłkowy z Polski (Brix 70) w pierwszej połowie kwietnia 2014 roku na rynku europejskim (Rotterdam) kosztował 1,00 euro/kg, czyli o 8% mniej niż rok wcześniej, a także był o 41% niższy niż przed dwoma laty. W odniesieniu do pierwszego tygodnia stycznia 2014 r. średnia cena koncentratu zmalała o 23%.


Źródło: www.gospodarz.pl z dnia 29.04.2014 roku