Copa-Cogeca zadowolona ze zmian w WPR

Copa-Cogeca przyjęła z zadowoleniem terminowe głosowanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Szybka i pozytywna decyzja w sprawie nowej WPR i budżetu UE na lata 2014-2020 pozwoli zakończyć niepewność, w jakiej żyją rolnicy.

Instrumenty, nad którymi głosowano, zmierzają we właściwym kierunku i stanowią poprawę w stosunku do propozycji Komisji Europejskiej, ale nie idą wystarczająco daleko. Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, Pekka Pesonen powiedział: „Jesteśmy zadowoleni, że niektóre z naszych sugestii zostały wzięte pod uwagę. Cieszymy się z głosowania posłów do Parlamentu Europejskiego w sprawie uregulowania potencjału produkcyjnego wina. Z zadowoleniem przyjmujemy również wyższą elastyczność w zakresie instrumentów dalszego zazieleniania WPR. Poprawki kompromisowe dają elastyczność szczególnie, jeśli chodzi o dywersyfikację upraw i trwałe użytki zielone. Tym niemniej, mamy poważne obawy co do tego, że UE będzie jedynym podmiotem ograniczającym potencjał rolnictwa w czasach, gdy pojawiają się obawy co do bezpieczeństwa żywnościowego. Przewidywany jest 70% wzrost zapotrzebowania na żywność do roku 2050, a rynki sa coraz mniej stabilne".

Dodał: „Niektóre elementy głosowania są sprzeczne z celami WPR. Szczególnie sprzeciwiamy się transferom środków z I filaru do II WPR, zaproponowanym przez posłów. Pierwszy filar WPR stanie się jeszcze bardziej istotny niż kiedykolwiek wcześniej, jeśli UE ma zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, stabilność i zrównoważony rozwój. Obawiamy się także, że jeżeli państwa członkowskie będą mogły przyznawać różny poziom finansowania na różne instrumenty, powstaną zakłócenia konkurencji między państwami".

Ostateczne głosowanie Parlamentu Europejskiego nad rezolucją ustawodawczą zostało w międzyczasie przełożone do czasu, gdy będzie znana decyzja w sprawie budżetu UE. Nalegamy na instytucje europejskie, by podjęły szybko pozytywną decyzje w sprawie przyszłej WPR i budżetu UE na lata 2014-2020, tak by nowa WPR mogła zostać wdrożona na czas. Rolnicy obecnie przesuwają podjęcie decyzji w sprawie produkcji i inwestycji z powodu braku pewności co do WPR. Wydatki na rolnictwo stanowią mniej niż jeden 1 proc. wszystkich wydatków publicznych. Powinny one zostać utrzymane na aktualnym poziomie do 2020 r. w celu zapewnienia rentowności sektora, co jest niezbędne ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na żywność oraz tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich UE.

 

Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 25.01.2013 roku