Konferencja

Konferencja "Organizacja rynku owoców i warzyw w Unii Europejskiej i Polsce" odbędzie się w Warszawie 22 lutego 2008 r. w  Hotelu Marriott.
 Celem konferencji jest przedstawienie polskim producentom owoców, warzyw i soków wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw UE po pierwszych dwóch miesiącach od wejścia w życie reformy uzgodnionej we wrześniu 2007r.


Zostaną przedstawione praktyczne możliwości uzyskania dofinansowania ze środków UE dla grup i organizacji producenckich. W trakcie konferencji zostanie także wypełniony formularz Komisji Europejskiej do konsultacji publicznych nad projektem specjalnego programu UE zwiększenia spożycia owoców i warzyw w szkołach.(„School Fruit Scheme”), po przeanalizowaniu interesów polskich producentów owoców, warzyw i soków. Zwiększenie spożycia owoców i warzyw poprzez finansowany przez UE schemat udostępniania owoców w szkołach (potencjalnie – 45 milionów konsumentów!) może umożliwić zwiększenie sprzedaży polskich owoców, warzyw oraz soków na jednolitym europejskim

 Formularz oraz szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia znajduję się w pliku do pobrania poniżej.