Szacunki zbiorów malin w Serbii po tegorocznych powodziach

Bank Gospodarki Żywnościowej

Po wystąpieniu tegorocznych powodzi w Serbii, należy spodziewać się relatywnie niskich zbiorów malin w tym kraju. Niektóre źródła Foodnews wskazują, że mogą być one o nawet o 20% niższe w stosunku do wcześniejszych oczekiwań i wynieść ok 60 tys. ton - informuje BGŻ.

Oznaczałoby to co prawda niewielki wzrost w stosunku do roku ubiegłego (zebrano wówczas 55 tys. t), lecz będzie to poziom niższy od potencjału produkcyjnego tego kraju (80 tys. t). Przy takich uwarunkowaniach podaż mrożonych malin na rynku europejskim w sezonie 2014/2015 pozostanie niska, a ich ceny utrzymywać się będą na prawdopodobnie wysokim poziomie. Będzie to miało duże znaczenie w kształtowaniu się cen malin w skupie również w naszym kraju, które prawdopodobnie również będzie cechował wysoki poziom. Wg danych IERiGŻ-PIB średnia cena skupu malin do przetwórstwa w Polsce w 2013 roku ukształtowała się na poziomie 4,46 zł/kg a w 2012 roku wynosiła średnio 2,34 zł/kg.Źródło: www.portalspozywczy.pl z dnia 10.06.2014 roku