Statut KUPS

W załączeniu Statut Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków

przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Członków KUPS w dniu 16 grudnia 2008 roku.