2007

Roczna karencja dla wniosków PROW 2007 - 2013

W dn. 20 sierpnia 2007 Stowarzyszenie KUPS wystosowało pismo do MRiRW z prośbą o wykreślenie zapisu wprowadzającego roczną karencję na składanie wnioksu o pomoc w ramach PROW 2007-2013 dl podmiotów, które złożyły wniosek o płatność w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

więcej>>

X Międzynarodowa Konferencja Sadownicza

W dniu 17 grudnia 2007 roku w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Lublinie przy ul. Akademickiej 15 odbędzie się X Międzynarodowa Konferencja Sadownicza.

więcej>>

Bezpieczeństwo produkcji w przemyśle spożywczym. Awarie i zagrożenia. Systemy kontroli i monitoringu

W dniach 28-29 listopada 2007 we Wrocławiu odbędzie się konferencja naukowo-techniczna "Bezpieczeństwo produkcji w przemyśle spożywczym. Awarie i zagrożenia. Systemy kontroli i monitoringu" organizowana przez BMP Sp. z o.o. (wydawca magazynu "Agro Przemysł". Gospodarzem honorowym jest firma Cargill (Polska) Sp. z o.o.

baner_awarie_2007!

więcej>>

Sympozjum podsumowujące projekt QUISEE -

W imieniu organizatorów SGF - europejskiej organizacji działającej na rzecz poprawy jakości soków, Stowarzyszenie KUPS uprzejmie zaprasza na sympozjum organizowane z okazji ukończenia projektu QUISSE (Inicjatywna Poprawy Jakości dla Południowej i Wschodniej Europy).

więcej>>

Warsztaty szkoleniowe dotyczące szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy dla przedsiębiorców w ramach PROW 2007-2013

Warsztaty szkoleniowe nt. „Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finasowej dla przedsiębiorców w ramach PROW 2007 – 2013” organizowane będą przez KUPS w dniu 3 października 2007 (środa) w Warszawie o godz. 11.00.

więcej>>

Zaproszenie na Panel Polagra Food 2007

Zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym pt. „Sytuacja na rynku przetworów owocowo-warzywnych i soków a reforma rynku ogrodniczego w UE”, który odbędzie się podczas targów POLAGRA-FOOD w Poznaniu w dniu 19 września 2007 r.

więcej>>

Szkolenie WIJHAR-S - rzeczoznawca jakości handlowej owoców i warzyw świeżych

Uprzejmie informujemy, iż Wielkopolskie Centrum Jakości Artykułów Rolno – Spożywczych, Gospodarstwo Pomocnicze WIJHAR-S w Poznaniu, organizuje w miesiącu wrześniu 2007r. kurs przygotowawczy do egzaminu na rzeczoznawcę ustalania klas jakości handlowej owoców i warzyw świeżych.

więcej>>

Konferencja World Juice 2007

W dniach 9-10 Października odbędzie się w Barcelonie (Hiszpania) międzynarodowa konferencja World Juice 2007 poświęcona branży sokowniczej

więcej>>

Odpowiedź na stanowisko Związku Sadowników RP

Na posiedzeniu Komitetu ds. Owoców i Warzyw przy Radzie Gospodarki Żywnościowej, które odbyło się w dniu 25 lipca 2007 jednym z ważniejszych punktów obrad było przedyskutowanie ostatniego stanowiska Związku Sadowników RP przedstawionego w apelu pt.”Jedyna metoda to blokada”. Zebrani uznali, że większość przedstawionych tam informacji jest nieprawdziwa a wnioski i propozycja działań są wysoce szkodliwe zrówno dla przetwórstwa owocowego jak i całego polskiego sadownictwa.

więcej>>

Warsztaty szkoleniowe nt. oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych

Obowiązek stosowania od dnia 1 lipca 2007 Rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności związany jest z koniecznością dostosowania się Producentów do jego wymagań i stosowaniem odpowiednich sformułowań w przekazach reklamowych, jak również informacjach zamieszczonych na opakowaniu.

więcej>>

Przymrozki zniszczyły owoce

Niespodziewanie w III dekadzie kwietnia, tj. w okresie pełni kwitnienia drzew i krzewów owocowych na większości obszaru Polski przeszły dwie fale silnych przymrozków dochodzących nocą od –5 do –100C. Spadek temperatur trwał kilka godzin co spowodowało niemal totalne zmarznięcie pąków kwiatowych wszystkich gatunków owoców. Pierwsza fala przymrozków wystąpiła w nocy z 21 na 22 kwietnia, a druga z 1 na 2 i z 2 na 3 maja.

więcej>>

X Międzynarodowe Sympozjum Stowarzyszenia KUPS

W dniach 9 - 11 maja 2007 w Hotelu Kasprowy w Zakopanem odbędzie się jubileuszowe, X Międzynarodowe Sympozjum Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków.

więcej>>

10th International Symposium

The Polish Association of Juices Producers (KUPS) organizes again its annual symposium for juice industry. This year symposium will take place in Hotel Mercure Kasprowy in Zakopane from 9 till 11 of May. The main focus of the symposium will be perspectives of development for juices and fruit and vegetables industry.

więcej>>

Wizyta przedstawicieli branży spożywczej w Brukseli

W dniach 19 - 21 marca 2007 przedstawiciele różnych branż spożywczych przybyli do Brukseli na zaproszenie eurodeputowanego Bogdana Golika. W ramach wizyty mieli okazję uczestniczyć m.in. w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim.

więcej>>

„Handel zagraniczny na rynku owoców i warzyw”

W dniu 8 marca 2007 odbyło się w siedzibie ARR spotkanie dotyczące „MECHANIZMÓW HANDLU ZAGRANICZNEGO NA RYNKU ŚWIEŻYCH l PRZETWORZONYCH OWOCÓW l WARZYW”

więcej>>

Spotkanie

W dniu 12 marca w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa odbyło się spotkanie nt.: ”Sady przemysłowe w Polsce – kierunki rozwoju”. Jego tematyka dotyczyła sytuacji w produkcji koncentratu jabłkowego i potrzeby zakładania w Polsce specjalistycznych sadów przemysłowych. Celem obrad było również poznanie potrzeb i oczekiwań na wyniki badań z tego zakresu, prowadzonych w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa, ze strony sadowników jak i przetwórców. Organizatorem spotkania był Zakład Odmianoznawstwa, Zasobów Genowych i Szkółkarstwa ISK.

więcej>>

SEMINARIUM AIJN

AIJN organizuje w dniu 13 lutego 2007 roku w Brukseli seminarium nt."Oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych".

więcej>>

Podziękowanie od SITSpoż

Z okazji Jubileuszu 60-lecia Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków wystosowało list gratulacyjny.

więcej>>