Raport: Polski eksport, polska ekspansja - oceny, bariery, oczekiwania

wnp.pl

Przedstawiamy raport na temat warunków działania polskich eksporterów oraz polskich firm inwestujących za granicą z uwzględnieniem ich oczekiwań w stosunku do administracji państwowej/agend rządowych.

Raport powstał na bazie sondażu przeprowadzonego w styczniu 2013 r. przez dziennikarzy miesięczników Rynek Spożywczy i Nowy Przemysł wydawanych przez Grupę PTWP w oparciu o zestandaryzowane co do treści wywiady z menedżerami wybranych firm usługowych i produkcyjnych z branż: spożywczej, obronnej, energetycznej, górniczej (wydobycie surowców, maszyny i urządzenia), budowlanej, produkcji środków transportu oraz stoczniowej.

Kryterium doboru była biznesowa aktywność, ekspansywność i skala działania firm na rynkach międzynarodowych oraz postulat ich reprezentatywności dla całokształtu polskiej obecności gospodarczej w Europie i w świecie.

Większość uczestników sondażu nie skorzystała z możliwości zachowania danych do wiadomości autorów projektu.

Dane i uwagi zostały opracowane przez redakcję Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł jako publicystyczno-informacyjny materiał wspierający merytorycznie sesję "Ekspansja zagraniczna polskiego biznesu" w ramach Forum Zmieniamy Polski Przemysł (11 lutego 2013 r.).

Zapraszamy do lektury pierwszej części raportu:

Wsparcie państwa - ocena przedsiębiorców

W pierwszej części sondażu pytano o kierunki i skuteczność dotychczasowych działań administracji rządowej (MSZ i polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa, inne agendy rządowe) wspierających polską działalność gospodarczą (handlową, inwestycyjną) za granicą?

W wypowiedziach badanych menedżerów przeważał ton umiarkowanie krytyczny wobec działań administracji państwowej mających na celu wspieranie polskiego eksportu i ekspansji zagranicznej.Niektórzy przedsiębiorcy wręcz nie zauważają takiej aktywności na poziomie relacji państwo-branża.

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ogóle nie podejmuje działań, które wspierają polską gospodarkę żywnościową i sektor rybny. Z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa nasza branża spotyka się regularnie, jednak z tych spotkań, niestety, niewiele wynika - twierdzi Kazimierz Kustra, prezes firmy Seko.

Politykę państwa w sferze wsparcia eksportu wielu menedżerów ocenia jako "niespójną i nieskoordynowaną" (Grupa Newag), pojedynczy przedsiębiorcy wystawiają tej działalności ocenę 2 w 10-stopniowej skali (od "bardzo źle" do "wyśmienicie").

Cały artykuł znajdziecie Państwo w poniższym linku.

 

Źródło: http://www.portalspozywczy.pl/klik/nlt/portalspozywczy_1550_324.html?http://www.portalspozywczy.pl/finanse/teksty/,82025.html z dnia 08.02.2013 roku