Interpretacja definicji tzw. średniego-dużego przedsiębiorcy uprawnionego do korzystania ze środków Działania "Zwiększanie wartości dodanej produkcji rolnej i leśnej" w ramach PROW na lata 2007-2013

Poniżej znajdzie Państwo pismo Stowarzyszenia KUPS wystosowane do Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi odnośnie benificjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2001-2013 Działanie: "Zwiększanie wartości dodanej produkcji rolnej i leśnej" oraz odpowiedź na powyższe pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Więcej informacji poniżej: