Kodeks Etycznego Postępowania Stowarzyszenia KUPS

W załączeniu Kodeks Etycznego Postępowania Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków

przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Członków KUPS w dniu 15 września 2020 roku.