KOMUNIKAT Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) odnośnie bieżącej sytuacji na rynku jabłek przemysłowych

W nawiązaniu do bieżącej sytuacji na rynku jabłek przemysłowych Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) potwierdza stałą gotowość do dialogu ze Związkiem Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej i próbę rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Jedynym warunkiem przystąpienia do rozmów przez Krajową Unię Producentów Soków (KUPS) jest całkowite zaprzestanie blokowania wszystkich zakładów przetwórczych.

 Treść KOMUNIKATU do pobrania: