Konferencja AIJN - EQCS, 29-30 czerwca 2009, Kraków

W dniach 29-30 czerwca 2009 roku w  hotelu Radisson SAS w Krakowie odbyła się konferencja European Fruit Juice Association (AIJN). Współorganizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Prośba AIJN o zorganizowanie tego wydarzenia w Polsce była dużą nobilitacją dla Stowarzyszenia KUPS, które członkiem AIJN jest już od 2002r.,

 Jest to bowiem impreza branżowa o niezwykle wysokiej, światowej randze. Jest również dowodem na rosnącą pozycję Polski w światowej branży sokowniczej. W ciągu tych dwóch dni odbył się szereg spotkań i posiedzeń, w tym Walne Zgromadzenie zarówno organizacji AIJN jak i EQCS (European Quality Control System – Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) jest członkiem EQCS od 2004r.). Największą frekwencją cieszyła się Sesja Biznesowa.
 W konferencji wzięło udział blisko 80 uczestników z całego świata reprezentujących branżę sokowniczą. Swą obecność zaznaczyli przedstawiciele wszystkich niemal gałęzi branży. W jednym miejscu spotkali się m.in. producenci soków pitnych, soków zagęszczonych oraz dostawcy maszyn i technologii, co uczyniło z konferencji panel niezwykle kompleksowych rozmów i rozważań na temat przyszłości branży. Dużym zainteresowaniem cieszyła się Sesja Biznesowa, która odbyła się drugiego dnia spotkania. Tematy związane z problematyką sokową zaprezentowali przedstawiciele branży m.in. z Polski, Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Francji Rosji oraz Holandii. Poruszane były sprawy ważne i wspólne dla całego świata sokowniczego, takie jak sytuacja branży w obliczu kryzysu gospodarczego, jej szanse i zagrożenia, zagadnienia promocji soków, czy nowe metody kontroli produkcji, takie jak wskaźnik zużycia wody i emisji CO2.
 Robert-Kay Shuttleworth z firmy Canadean Ltd. nakreślił pozycję soków w kontekście wielkości sprzedaży innych napojów. Wskazał różnice pomiędzy rynkiem światowym i europejskim, omówił obszary wzrostu i spadku sprzedaży. Odniósł się do obecnego kryzysu gospodarczego, wykazując jego wpływ na branżę sokowniczą oraz szanse i zagrożenia, jakie ze sobą niesie. Omówił kategorię napojów typu smoothie, jako nowość na rynkach. Naświetlił preferencje konsumenckie, udziały rynkowe marek, oraz potencjalne obszary rozwoju, które mogą przynieść zyski w najbliższych latach. W tym kontekście omówione zostało dokładnie zagadnienie opakowań, jako ważny element w walce o wzrost sprzedaży.
 Patrick Coppens z European Advisory Services omówił szeroko problem regulacji prawnych w Unii Europejskiej, dotyczących soków. Jego wystąpienie dotknęło spraw podatkowych, celnych, kwestii znakowania soków (w szczególności pod kątem znakowania wartością odżywczą). Przedstawił możliwości i problemy wynikające z regulacji oświadczeń żywieniowych, zawartości w sokach witamin, składników mineralnych oraz innych dodatków. Przedstawiane informacje obejmowały zarówno obecnie obowiązujące regulacje, jak i projekty rozporządzeń, czy dyrektyw, nad którymi pracuje się w UE, a które będą w przyszłości regulować rynek sokowniczy. P.Coppens nie pominął również kwestii promocji soków. Szczególnie istotne były jego przewidywania dotyczące dostosowania długofalowych strategii promocyjnych do przyszłych regulacji prawnych. Wykazał tu problemy, zagrożenia, lecz przede wszystkim możliwości, jakie pojawiają się przed tymi producentami soków, którzy odpowiednio wcześnie wezmą pod uwagę przyszłe otoczenie prawne swojego biznesu.
 Prezentację pt. „Rynek soków, nektarów i napojów w Polce” wygłosił również prezes Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) p. Julian Pawlak. Przedstawił pozycję Polskiego biznesu sokowego na rynku światowym. Wyjaśnił specyfikę rynku krajowego, jego strukturę oraz potencjał. Będąc reprezentantem organizatora konferencji, J. Pawlak wprowadził jednocześnie uczestników konferencji w atmosferę Krakowa i Polski, którą niektórzy zebrani odwiedzali po raz pierwszy. Przedstawił również krutko działalność i rolę samego Stowarzyszenia KUPS na polskim rynku sokowniczym.
 Zgromadzeni byli pod dużym wrażeniem aktywności KUPS, w szczególności efektów kampanii „5 x dziennie warzywa lub owoce”, które zaprezentowała p. Barbara Groele Sekretarz Generalna Stowarzyszenia. B. Groele omówiła cele kampanii społecznej, jaką jest program 5 x dziennie. Wykazała potrzebę tego typu programów, które nie promują konkretnych producentów i marek, lecz stanowią wspólny wysiłek branży. Ich efektem jest bowiem korzystne dla wszystkich firm zwiększenie ogólnej konsumpcji soków, będące motorem rozwoju branży, szczególnie w okresie zagrożenia spowolnieniem gospodarczym oraz konkurencją ze strony innych kategorii napojów.
 Duża frekwencja w trakcie wystąpień oraz gorące dyskusje w przerwach pozwalają twierdzić, że poruszane w trakcie konferencji tematy były dla jej uczestników ważne i ciekawe. Z pewnością więc powrócili do swych krajów i firm z nowymi przemyśleniami i pomysłami na przyszłość.
 Uczestnicy mieli również okazję nawiązać liczne kontakty dzięki kolacjom zaaranżowanym zgodnie z polską tradycją oraz wspólnym wycieczkom po Krakowie i Wieliczce. Taka integracja branży, wymiana informacji i kontaktów jest niezwykle istotnym ogniwem, spajającym światowy biznes. Nie można nie docenić korzyści, jakie poszczególni przedsiębiorcy osiągają poprzez wzajemne poznawanie się i zacieśnianie kontaktów.
 Cała konferencja przebiegła bardzo sprawnie i w przyjemnej atmosferze. Niewątpliwie było to wydarzenie ciekawe i produktywne dla uczestniczących w nim przedstawicieli branży sokowniczej. Konferencję opuszczali zadowoleni, z poczuciem pożytecznie spędzonego czasu, wypytując jednocześnie o przyszłoroczny zjazd. Wydaje się więc, że tradycja corocznych konferencji AIJN jest przedsięwzięciem potrzebnym i będzie kontynuowana w przyszłości. Niewątpliwie, zorganizowana przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS), polska edycja tego wydarzenia przyczyniła się do wzrostu jego wagi i popularności w świecie biznesu sokowego. Ukazała również siłę pozycji Polskiego rynku i organizacji branżowej (KUPS) w światowym biznesie sokowym.

1247735598
Uczestnicy Sesji Biznesowej
1247735847
Uczestnicy Konferencji na tle wystawy soków polskich producentów
1247736003
Prezes AIJN Andrew Biles wita uczestników konferencji na uroczystej kolacji
1247736148
Uczestnicy Konferencji podczas nieformalnej kolacji