Konferencja "Oświadczenia zdrowotne w teorii i praktyce" 29.11.2011r., Łódź

Zapraszamy na konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z oświadczeniami zdrowotnymi „Oświadczenia zdrowotne w teorii i praktyce”
 Konferencja odbedzie się 29 listopada 2011 roku w Instytucie Europejskim w Łodzi, ul. Piotrkowska 258/260 w godzinach 9-16.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele EFSA, Komisji Europejskiej, Krajów Członkowskich, przemysłu oraz naukowcy.

 Organizatorem spotkania jest Polski Punkt Koordynacyjny EFSA pod patronatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Partnerami są Państwowa Federacja Producentów Żywności oraz władze miasta Łodzi.

 Spotkanie wpisane jest do oficjalnego kalendarza spotkań organizowanych w Polsce w ramach Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (http://pl2011.eu).
 Udział w konferencji jest bezpłatny.

 Wszelkie informacje na temat spotkania, program oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.pis.gov.pl) w zakładce EFSA (http://www.pis.gov.pl/?dep=159)