Konferencja prasowa KUPS nt. Jakość soków i nektarów dostępnych na polskim rynku

W dniu 11 lipca 2007 odbyła się konferencja prasowa nt. Jakości soków i nektarów dostępnych na polskim rynku, której gospodarzem było Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Zaproszeni zostali dziennikarze z prasy kobiecej, codziennej oraz branżowej.

Podczas spotkania, które cieszyło się dużym zainteresowaniem dziennikarzy (obecnych 35 dziennikarzy) omówiono szereg tematów. Prezes Zarządu KUPS Julian Pawlak krótko omówił sytuację na rynku soków, nektarów i napojów oraz podał podstawowe informacje o Stowarzyszeniu Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Sekretarz Generalny Barbara Groele wyjaśniła podstawowe różnice między sokiem, nektarem a napojem. Ekspert z Instytutu Żywności i Żywienia dr n. med. Agnieszka Jarosz poinformowała zebranych o wartościach zdrowotnych i odżywczych produktów sokowych. Przewodniczący Zespołu Kierowniczego DSK - Andrzej Kłodawski omówił działania KUPS na rzecz zapewnienia jakości soków i nektarów jak również zapoznał zebranych z działaniami Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK). Prof. dr hab. Witold Płocharski - Przewodniczący Zespołu Technicznego DSK, który podsumował systemowe działania DSK oraz organizacji unijnych na rzecz samoregulacji rynku sokowniczego w Polsce jak i w całej Europie.

 Więcej informacji w prezentacji zamieszczonej poniżej.

1184170877
Prelegenci
1184170900
Zgromadzeni dziennikarze
1184170923
Zgromadzeni dziennikarze
1184170940
Zgromadzeni dziennikarze