Konferencja Surowcowa pt. „Współpraca szansą na nadchodzące zagrożenia” organizowana przez KUPS, 06.04.2009 r.

W dniu 6 kwietnia 2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia KUPS ul. Rakowiecka 36 w Sali A w Warszawie odbędzie się Konferencja Surowcowa pt. „Współpraca szansą na nadchodzące zagrożenia” organizowana przez KUPS.

 Głównym celem Konferencji będzie wypracowanie kierunku działań branży w celu podjęcia próby ustabilizowanie rynku oraz nawiązania ściślejszej współpracy pomiędzy producentami i przetwórcami owoców i warzyw.

 Wśród zaproszonych gości są: Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, eksperci z instytutów naukowych, przedstawiciele grup producenckich, związki i organizacje branżowe, producenci i przetwórcy owoców i warzyw, przedstawiciele mediów.

 Szczegółowych informacji udzielają Organizatorzy.

 Więcej informacji w zaproszeniu: