Korzyści

Dla producentów


Objęcie produktów systemem jakości Certyfikowany Produkt (CP) przynosi producentom następujące korzyści:

  • zwiększenie konkurencyjności produktów,

  • akceptacja przez klientów wyższej ceny adekwatnej do wysokiej jakości i wartości odżywczej,

  • kreowanie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku wyróżnionych produktów

oraz ich producenta,

  • zwiększenie możliwości promocji produktów,

  • poszerzenie oferty produktowej.Dla konsumentów


System jakości Certyfikowany Produkt (CP) przynosi konsumentom następujące korzyści:

  • budowanie większej świadomości żywieniowej konsumentów przez oznaczanie produktów logo CP oraz oświadczeniami żywieniowymi i/lub zdrowotnymi

  • ułatwienie dostępu do informacji na temat oddziaływania składników certyfikowanego produktu na organizm poprzez możliwość zamieszczania na opakowaniach produktów CP oświadczeń żywieniowych i/lub zdrowotnych,

  • zdobycie zaufania konsumentów do produktów wyróżnionych znakiem Certyfikowany Produkt, który daje gwarancję wysokiej jakości, bezpieczeństwa i pełnej identyfikowalności produktu,

  • wzrost spożycia owoców i warzyw, a także ich przetworów, które leżą u podstawy najnowszej Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, a więc powinny być spożywane w największej ilości spośród wszystkich składników diety.