Podsumowanie warsztatów szkoleniowych "Wykorzystanie biosensorów mikrobiologicznych do badania jakości soków - projekt QUALI - JUICE" 10 lipca 2008r., Łódź

W dniu 10 lipca 2008 roku Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków wraz ze specjalistami z Instytutu Chemicznej Technologii Żywności Politechniki Łódzkiej zorganizowało w Łodzi bezpłatne warsztaty szkoleniowe pt. „Wykorzystanie biosensorów do badania jakości mikrobiologicznej soków – projekt QUALI – JUICE” w ramach projektu Collective Research Project QUALI - JUICE dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej. W warsztatach szkoleniowych uczestniczyło ok. 30 osób z firm produkujących soki zagęszczone oraz pitne.

Warsztaty miały na celu omówienie teoretycznych zagadnień dotyczących utrzymania czystości mikrobiologicznej produkcji soków, problemów z tym związanych, jak również praktyczne zaprezentowanie biosensorów do badania zawartości kwasu mlekowego, które zostały dopracowywane w ramach projektu QUALI - JUICE.

 W części teoretycznej dr Alina Kunicka – Styczyńska omówiła tematykę zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji soków, skupiając się głownie na charakterystyce oraz metodach badania bakterii z grupy Alicyclobacillus.
 Natomiast prof. dr hab. Jan Iciek zaprezentował teoretyczne i praktyczne zasady utrzymania czystości mikrobiologicznej produkcji soków, obrazując wykład licznymi przykładami i danymi z przeprowadzonych testów w ramach projektu QUALI – JUICE.
 Część praktyczną odnośnie obsługi biosensorów do badania zawartości kwasu mlekowego w sokach zagęszczonych i pitnych przeprowadziła dr Małgorzata Przybyt.

1216283584
Część teoretyczna prowadzona przez prof. dr hab. Jana Iciek
1216283749
Część praktyczna prowadzona przez dr Małgorzatę Przybyt
1216283850
Uczestnicy warsztatów szkoleniowych QUALI - JUICE