Podsumowanie X Międzynarodowego Sympozjum

W dniach 9 – 11 maja br. w hotelu Mercure „Kasprowy” w Zakopanem odbyło się coroczne spotkanie branży sokowniczej i owocowo – warzywnej w ramach X Międzynarodowego Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków „Perspektywy rozwoju branży sokowniczej i owocowo – warzywnej”. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ok. 170 osób, głównie przedstawicieli producentów surowców, branży sokowniczej, oraz branż pokrewnych związanych z przetwórstwem owoców i warzyw.

Tematyka sympozjum była realizowana w następujących blokach tematycznych:
 ► Rynek soków w Polsce i baza surowcowa do ich produkcji,
 ► Strategiczne zmiany dla branży sokowniczej,
 ► Promocja soków i nektarów szansą dla branży.


 W pierwszym bloku tematycznym uznany autorytet, dr Bożena Nosecka (IERiGŻ), przedstawiła sytuację na rynku soków pitnych i zagęszczonych w Polsce. Tematyka wystąpień dr Noseckiej co roku przyciąga setki zainteresowanych. Następnie zagraniczni goście przedstawili sytuację na światowych rynkach zagęszczonego soku jabłkowego i pomarańczowego. Zakończeniem tej części spotkania było wystąpienie prof. Eberharda Makosza, który przedstawił wstępne prognozy zbiorów na rok 2007. Prezentacja ta cieszyła się wielką popularnością, w obliczu dużych strat spowodowanych przymrozkami w uprawach owoców.
 W drugim panelu tematycznym poruszano zagadnienia o zmianach w dyrektywie sokowej, wymaganiach dotyczących stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotych oraz zmianach w ustawodawstwie unijnym i ich konsekwencjach. Tematyka ta spotkała się z dużym uznaniem ze strony uczestników, którzy otrzymali wiedzę w pigułce, jakich zmian mogą się spodziewać.
 Ostatni blok tematyczny poruszał ważkie kwestie konieczności promowania produktów branży w celu jej rozwoju. Przedstawione zostały unijne mechanizmy pozwalające na dofinansowanie projektów promocyjno-informacyjnych oraz przykłady kampanii, korzystających z tej formy dofinansowania. Jedną z nich jest zrealizowany przez KUPS Projekt „Marchewka” promujący soki i nektary marchwiowe w Rumunii i Bułgarii.

 Mamy nadzieję, że prezentacje, które miały miejsce podczas spotkania pozwoliły na uzyskanie przynajmniej części odpowiedzi na nurtujące nas pytania.
 Dziękując za Państwa aktywne uczestnictwo, już teraz serdecznie zapraszamy do uczestnictwa Państwa w kolejnym spotkaniu organizowanym przez Krajową Unię Producentów Soków tj. XI Międzynarodowym Sympozjum KUPS.

1179408675
Wystąpienie Pani dr B. Noseckiej
1179408740
Wystąpienie Prezeza KUPS Juliana Pawlaka
1179408823
Wieczór integracyjny - Karczma regionalna
1179408869
Sala wykładowa - ujęcie 1
1179408894
Sala wykładowa - ujęcie 2
1179408960
Wystąpienie Pana G. Rotmansa (przy stole prezydialnym od lewej Prezesi L. Świrkula i dr R. Ozimek)
1179408983
Uroczysta kolacja