POLAGRA FOOD 2006

W dniu 16 września br. podczas Międzynarodowych Targów Spożywczych POLAGRA FOOD 2006, już po raz kolejny Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków zorganizowała wspólnie z Krajową Radą Przetwórstwa i Zamrażalnictwa Owoców i Warzyw przy SitSpoż oraz Redakcją „Przemysłu Fermentacyjnego i Owocowo – Warzywnego” panel dyskusyjny pt.: ”Aktualne problemy branży owocowo – warzywnej i sokowniczej”.

Gościem specjalnym był eurodeputowany pan Janusz Wojciechowski, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, przedstawiający rezolucję w tej sprawie na forum Parlamentu UE. Szersza prezentacja nt.: „Walka o polski owoce w UE” przedstawiona jest w IX numerze miesięcznika „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywny” . Szereg dyskusji wzbudziły prezentacje w bloku tematycznym „Współpraca producentów rolnych z przetwórcami – jak wypracować kompromis?”, który poruszał ciągle aktualny temat związany z przetwórstwem owocowo – warzywnym i racjami zarówno producentów jaki i przetwórców (prezentacje są dostępne dla członków KUPS po zalogowaniu).

1159190716
Europoseł pan Janusz Wojciechowski
1159190827
Pan R.Remiszewski - Wiceprezes Związku Sadowników RP
1159190885
Spotkanie panelowe podczas targów Polagra Food 2006 - uczestnicy
1159190919
Pan prof.W.Płocharski - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia KUPS
1159191372
Prowadząca panel pani redaktor Maria Przegalińska z gośćmi
1159191610
Pani M.Przegalińska, pan J.Wojciechowski, pan R.Kazubek