POLAGRA-FOOD 2010

W dniu 13 września 2010 r. w Poznaniu podczas międzynarodowych targów spożywczych POLAGRA-FOOD odbył się panel dyskusyjny pt. „Globalizacja – szansa rozwoju czy zagrożeniem dla branży owocowo-warzywnej? – Identyfikacja problemów w sprzedaży produktów branży owocowo-warzywnej na rynku zagranicznym i krajowym”.

Panel już po raz jedenasty został zorganizowany przez Redację miesięcznika „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”, Krajową Radę Przetwo0rstwa i Zamrażalnictwa Owoców i Warzyw przy SITSpoż. Oraz Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). W roku bieżącym po raz pierwszy jako do grona organizatorów dołączyło Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych.

 Dr Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, przedstawiła aktualną sytuację na rynku przetwórstwa owoców i warzyw w kontekście konkurencji na rynku światowym, jak również trendy w przetwórstwie w Polsce i w krajach UE. Przeanalizowała również czekające nas zagrożenia wynikające z przewidywanego zakończenia negocjacji ostatniej rundy WTO, podczas której „kraje wschodzące” domagają się zniesienia barier celnych, które chronią rynek UE. Proponowana pełna liberalizacja rynku powodowałaby istotne kurczenie się polskiego rynku także w sektorze owoców i warzyw, w związku z rosnącymi kosztami (w tym kosztami pracy) w naszym kraju.

 Piotr Trojanowicz, członek Zarządu KUPS oraz prezes firmy Sokpol-Koncentraty, nawiązał do trudnej sytuacji polskich Producentów zagęszczonych soków owocowych w kontekście kryzysu na światowym rynku. Przedstawił potencjał produkcyjny, specyfikę i złożoność polskiego rynku w aspekcie skomplikowanych relacji przetwórców z handlem i producentami rolnymi. Przedstawił również złożoność procesu integracji branży owocowo-warzywnej.

 Prof. dr hab. Eberhard Makosz z  Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych omówił warunki działania Producentów owoców i warzyw w sytuacji tegorocznych niskich zbiorów owoców. Prof. Makosz zaznaczył, że współpraca przetwórców z sadownikami to sposób, aby przetrwać tę trudną sytuację.

 Z kolei Julian Pawlak, prezes Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków, omówił stan wykorzystania środków z Funduszy Promocji Owoców i Warzyw. Zaznaczył, jak duże znaczenie dla kondycji branży sokowniczej, szczególnie w dobie kryzysu i niesprzyjających warunków rozwoju, ma propagowanie produktów warzywnych i owocowych.
 Zbigniew Kacprzyk, przewodniczący Krajowej Rady przetwórstwa i Zamrażalnictwa Owoców i Warzyw przy SITpoż. W swoim wystąpieniu przestawił aktualne Informacje o rynku zbytu na Dalekim Wschodzie.

 Po wystąpieniach uczestnicy żywo dyskutowali nad bieżącymi problemami branży.
 Na koniec dyskusji, spotkanie panelowe zaszczyciła swą obecnością delegacja przedsiębiorstw chińskich jako część oficjalnej z Chińskiej Republiki Ludowej goszczonego przez Ministra Rozwoju Rolnictwa i Wsi.

1285931128
Uczestnicy panelu
1285931166
Dyskusje w kuluarach
1285931325
prof. E. Makosz, M. Przegalińska, J. Pawlak, Z. Kacprzyk