Posiedzenie Sekcji Koncentratowej KUPS nt. bieżącej sytuacji na rynku produkcji i sprzedaży soków zagęszczonych

W dniu 17 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Sekcji Koncentratowej działającej w ramach Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS), pod przewodnictwem Jarosława Dybusa (Agrana), który przejął te obowiązki od sierpnia b.r. od Piotra Trojanowicza. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele 18-u zakładów produkujących zagęszczone soki owocowe.

Spotkanie skupiło się wokół kilku zagadnień: 

  • wybrano Prezydium SK w osobach: Jacek Legański (Hortex), Andrzej Rowicki (Dinter), Piotr Trojanowicz (Sokpol), Tomasz Karbowniczk (Gomar), Józef Moszyński (SVZ), Henryk Kapusta (Sambor); 
  • omówiono zbliżający się ku końcowi sezon owoców kolorowych, rozpoczął się zbiór i przetwórstwo malin odmian jesiennych, rozpoczyna się zbiór i przetwórstwo aronii; zwrócono uwagę na duże rozbieżności w prognozach zbiorów; 
  • omówiono bieżącą sytuację dotyczącą surowców i rynków zbytu zagęszczonego soku jabłkowego – uczestnicy spotkania poinformowali, że zakłady płacą obecnie około 35 groszy loco zakład za kg jabłek przemysłowych do produkcji zagęszczonego kwaśnego soku jabłkowego; zwrócono uwagę na rosnący import zagęszczonego soku jabłkowego z Chin; 
  • podkreślono potrzebę i otwartość we współpracy z producentami owoców w celu znalezienia systemowych rozwiązań poprawiających konkurencyjność polskiej branży owocowo – warzywnej; 
  • podkreślono, że istotnym elementem na przyszłość jest wypracowanie procedury prognozowania, która pozwoli z większą dokładnością szacować zbiory przed sezonem; 
  • omówiono stan wdrożenia Systemu Ewidencjonowania Produkcji i Magazynowania Przetworów Owocowo – Warzywnych (EPiM POW)i podkreślono znaczenie powszechnego uczestnictwa przedsiębiorstw w tym systemie, pozwalającym oceniać na bieżąco wielkość produkcji.

 Dodatkowych informacji udziela:
 Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
 ul. Rakowiecka 36 lok. 340, 02-532 Warszawa
 tel. 0 22 606 38 63
 tel./fax. 0 22 646 44 72
 b.groele@kups.org.pl