Produkcja ogrodnicza w 2012 r. – badanie sadów

GUS w 2012 r. przeprowadził reprezentacyjne badanie sadów w celu uzyskania szczegółowych danych dotyczących uprawy głównych gatunków sadowniczych w Polsce. Jakie są jego wyniki?

Około 71% powierzchni uprawianych gatunków sadowniczych stanowiła w 2012 r. uprawa jabłoni. Areał uprawy wiśni wyniósł 12,8% powierzchni uprawy, śliw 6,3%, czereśni 4,4% a gruszy 2,9% – informuje GUS. W 2012 r. do przemysłu przeznaczono około 41% produkowanych jabłek, 72% wiśni, 17% gruszek, 85% porzeczek kolorowych i czarnych oraz około 81% malin.

W dalszym ciągu dominują sady małe, których powierzchnia nie przekracza 1 ha, stanowią one ponad 67% ogólnej liczby gospodarstw. Jednak ich łączna powierzchnia stanowi jedynie 12,8% areału wszystkich plantacji sadowniczych. Według wyników badania 0,6% ogólnej liczby gospodarstw sadowniczych posiadało areał powyżej 20 ha powierzchni. Gospodarstwa te stanowiły ponad 14% całkowitej powierzchni uprawy sadów.