Publikacje

Rynek owoców i warzyw 58/2020- stan i perspektywy czerwiec 2021
Wszystkich członków Stowarzyszenia zapraszamy do zapoznania się z raportem Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy czerwiec 2021 roku.

więcej>>

Raport Rynkowy - Owoce, Warzywa, Soki - czerwiec 2021
Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków publikuje kolejny numer cyklicznego Raportu Rynkowego – Owoce, Warzywa, Soki  – czerwiec 2021.więcej>>

Raport Rynkowy – Owoce, Warzywa, Soki – kwiecień 2021
Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków publikuje pierwszy numer cyklicznego Raportu Rynkowego – Owoce, Warzywa, Soki  – kwiecień 2021.więcej>>

Rynek owoców i warzyw 57/2020- stan i perspektywy grudzień 2020
Wszystkich członków Stowarzyszenia zapraszamy do zapoznania się z raportem Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy grudzień 2020 roku.

więcej>>

Poradnik dla przedsiębiorcy - Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 roku
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPIT) we współpracy z ekspertami właściwych urzędów administracji publicznej, w tym Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, opracowało „Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r. Poradnik dla przedsiębiorcy”.

więcej>>

Rynek owoców i warzyw 56/2020- stan i perspektywy czerwiec 2020
Wszystkich członków Stowarzyszenia zapraszamy do zapoznania się z raportem Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy czerwiec 2020 roku.

więcej>>

Wytyczne dla producentów owoców i warzyw, pośredników i ich przetwórców w związku z koronawirusem

Wytyczne opracowane przez Stowarzyszenie KUPS zostały pozytywnie zaopiniowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS). Niniejsze wytyczne zostały przyjęte do rozpropagowania i stosowania przez takie organizacje jak Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw,  Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Polska Izba Produktu Lokalnego i Regionalnego, Polskie Stowarzyszenie Plantatorów Porzeczek (dawniej KSPCP), Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego.

więcej>>

Sprawozdanie IJHARS za 2019
IJHARS opublikował Sprawozdanie z badań w 2019 roku. W 2019 roku tematyka kontroli planowych obejmowała m.in. jakość handlową soków i nektarów, ze szczególnym uwzględnieniem soków NFC.

więcej>>

Brexit - Guidance: Prepare your food and drink business for 1 January 2021. What you need to prepare your food and drink business for 1 January 2021
Uprzejmie informujemy, że w poniższym linku, zawarta jest informacja dot. Brexit - Guidance: Prepare your food and drink business for 1 January 2021. What you need to prepare your food and drink business for 1 January 2021, który został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Spraw Wsi (DEFRA).

więcej>>

Rynek owoców i warzyw 55/2019 Stan i perspektywy grudzień 2019
Wszystkich członków Stowarzyszenia zapraszamy do zapoznania się z raportem Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy grudzień 2019 roku.

więcej>>

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2017 - 2018
Informujemy, że opublikowano „Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2017 – 2018”. Jest to już dziewiąta publikacja przygotowana przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dotycząca rolnictwa ekologicznego.

więcej>>

Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy czerwiec 2019
Wszystkich członków Stowarzyszenia zapraszamy do zapoznania się z raportem Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy czerwiec 2019 roku.

więcej>>

Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy grudzień 2018
Wszystkich członków Stowarzyszenia zapraszamy do zapoznania się z raportem Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy grudzień 2018 roku.

więcej>>

Raport rynkowy AIJN 2018
Zgodnie z Raportem Rynkowym AIJN konsumpcja soków i nektarów w Polsce w 2017 roku wyniosła 820 mln litrów, a tym samym wzrosła o 2,5% w stosunku do 2016 roku, a samych soków o 4,8%. Rynek Polski wyróżnia się na tle pozostałych europejskich rynków. Polska wyprzedziła Hiszpanię w spożyciu soków i nektarów awansując na czwarte miejsce, dzięki rosnącemu rynkowi soków NFC, kampaniom promocyjnym oraz marketingowym. Spożycie soków i nektarów w Polsce jest powyżej średniej unijnej tj. 21,3l na osobę na rok (średnia UE 17,9l), natomiast spożycie soków 14,8l na osobę na rok (średnia UE 11,6l).

więcej>>

Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy czerwiec 2018
Wszystkich członków Stowarzyszenia zapraszamy do zapoznania się z raportem Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy czerwiec 2018 roku.

więcej>>

Wytyczne II Komisji Europejskiej do 1169/2011
Uprzejmie informujemy, że pod koniec czerwca 2018 roku opublikowano Wytyczne II Komisji Europejskiej do rozp. 1169/2011.

więcej>>

Normy żywienia 2017
W grudniu 2017 r. opublikowano nowelizację Norm Żywienia dla Populacji Polskiej. Jest to już kolejna edycja norm żywienia uwzględniająca najbardziej aktualne informacje z zakresu żywienia człowieka. Nowelizacja norm z 2017 r. została przyjęta, jako jedno z zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

więcej>>

Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy grudzień 2017
Wszystkich członków Stowarzyszenia zapraszamy do zapoznania się z raportem Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy grudzień 2017 roku.

więcej>>

Przewodnik Komisji Europejskiej dotyczącego znakowania alergenów
Poniżej przewodnik Komisji Europejskiej dotyczącego znakowania alergenów.

więcej>>

Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy czerwiec 2017
Wszystkich członków Stowarzyszenia zapraszamy do zapoznania się z raportem Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy czerwiec 2017 roku.

więcej>>

Raport Rynkowy AIJN 2017
Według najnowszego raportu rynkowego AIJN 2017 spożycie soków i nektarów w Polsce wzrosło o ok. 5,7 %!

więcej>>

Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy grudzien 2016
Wszystkich członków Stowarzyszenia zapraszamy do zapoznania się z raportem Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy grudzień 2016 roku.

więcej>>

Wytyczne JPA dot. mycia cystern transportujących soki i napoje
Juice Products Association (JPA) opublikowała wytyczne dot. mycia cystern transportujących soki i napoje.

więcej>>

Raport Rynkowy AIJN 2016
Zgodnie z najnowszym Raportem Rynkowym AIJN Konsumpcja soków i nektarów w Polsce w 2015 roku wyniosła 757 mln litrów, a tym samym wzrosła o 8,3% w stosunku do 2014 roku, a samych soków o 10,6%. Rynek Polski wyróżnia się na tle pozostałych europejskich rynków najwyższym wzrostem spożycia soków i nektarów w ostatnim roku, do którego przyczyniły się działania promocyjno-informacyjne Stowarzyszenia KUPS oraz silne kampanie promocyjne poszczególnych producentów soków i nektarów w Polsce.

więcej>>

Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy czerwiec 2016
Wszystkich członków Stowarzyszenia zapraszamy do zapoznania się z raportem Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy czerwiec 2016 roku

więcej>>

Global Nutrition Report 2016
Global Nutrition Report 2016 jest kompleksowym raportem oceny stanu odżywiania na świecie. Jest to dokument pokazujący cele żywieniowe na arenie międzynarodowej, możliwości działań w zakresie odżywiania do 2013 roku.

więcej>>

Informacje nt. negocjowanej umowy Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP)
Komisja Europejska na bieżąco publikuje unijne dokumenty negocjacyjne Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) lub dokumenty typu positions papers, najczęściej wraz z krótkim wyjaśnieniem, jaki jest cel UE w poszczególnych obszarach negocjacyjnych.

więcej>>

Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy grudzień 2015
Wszystkich członków Stowarzyszenia zapraszamy do zapoznania się z raportem Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy grudzień 2015 roku.

więcej>>

Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy czerwiec 2015
Wszystkich członków Stowarzyszenia zapraszamy do zapoznania się z raportem Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy czerwiec 2015 roku.

więcej>>

AIJN opublikowało - Kodeks Postępowania w Biznesie (Code of Business Conduct)
AIJN zatwierdziło na Walnym Zgromadzeniu AIJN w dniu 29 kwietnia 2015 r . i obecnie opublikowało Kodeks Postępowania w Biznesie.

więcej>>

Opracowanie GUS - Powiązania gospodarki polskiej z Rosją, Ukrainą i Białorusią – wybrane aspekty
Analiza obejmuje badanie powiązań handlowych (głównie eksport) Polski i wybranych krajów UE z Rosją, Ukrainą i Białorusią. Punktem wyjścia jest przebieg podstawowych procesów gospodarczych w tych krajach. Ujęto także informacje o transporcie w przewozach międzynarodowych. W prezentowanej notatce oprócz głównego tematu – wymiany handlowej – poruszone zostały elementy statystyki społecznej, tj. obywatele Ukrainy w Polsce czy osoby korzystające z bazy noclegowej w Polsce, przyjezdne z tych krajów.

więcej>>

Nowy PROW 2014-2020
Polski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich został  zaakceptowany przez Komisję Europejską. Do wykorzystanie jest 13,5 mld euro: 8,6 mld euro z budżetu UE oraz 4,9 mld euro z funduszy krajowych.

więcej>>

Raport rynkowy AIJN 2014 dotyczący europejskiego rynku sokowniczego
Europejskie Stowarzyszenie Soków Owocowych (AIJN) opublikowało Raport rynkowy 2014 dotyczący europejskiego rynku soków i nektarów z owoców i warzyw, który jest aktualizacją Raportu rynkowego z 2013 roku. Obejmuje on charakterystykę branży sokowniczej w 31 krajach europejskich. Raport został opracowany przez firmę Canadean Ltd.

więcej>>

Przewodnik do rozporządzenia 1169/2011
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, mając na uwadze datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia 1169/2011 oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających na rynku artykułów rolno-spożywczych, podjął działania mające na celu opracowanie przewodnika do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011, który ujednolici sposób postępowania przy podawaniu konsumentom informacji na temat żywności.

więcej>>

Raport CSR nt. łańcucha dostaw soków owocowych
Poniżej przedstawiamy Raport CSR nt. łańcucha dostaw soków owocowych.

więcej>>

PROW 2014-2020
Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) został  przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 15 kwietnia 2014 r.

więcej>>

Produkcja ogrodnicza w 2012 r. – badanie sadów

GUS w 2012 r. przeprowadził reprezentacyjne badanie sadów w celu uzyskania szczegółowych danych dotyczących uprawy głównych gatunków sadowniczych w Polsce. Jakie są jego wyniki?

więcej>>

Polska ze strategią promocji marki - „Zasady komunikacji marki Polska”

Udało się wypracować i zatwierdzić spójne zasady, które mają przyświecać promocji marki Polska lokalnie i na arenie międzynarodowej. Nastąpiło to 25 października podczas spotkania Rady Promocji Polski pod przewodnictwem Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego.

więcej>>

Raport rynkowy AIJN 2013 dotyczący europejskiego rynku sokowniczego

Europejskie Stowarzyszenie Soków Owocowych (AIJN) opublikowało Raport rynkowy 2013 dotyczący europejskiego rynku soków i nektarów z owoców i warzyw, który jest aktualizacją Raportu rynkowego z 2012 roku. Obejmuje on charakterystykę branży sokowniczej w 30 krajach europejskich. Raport został opracowany przez firmę Canadean Ltd.

więcej>>

Znowelizowane normy żywienia dla populacji polskiej

Ministerstwo Zdrowia w ramach programu zdrowotnego „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, moduł I pn.”Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności fizycznej POL-HEALTH na lata 2012-2014” znowelizowało normy żywienia dla populacji polskiej.

więcej>>

Handel zagraniczny Polski w 2011 roku

Raport Handel zagraniczny Polski w 2011 roku został opracowany przez Zespół Głównego Ekonomisty KUKE S.A.. Dotyczący obrotu handlowego z zagranicą, pokazuje strukturę polskiego eksportu i importu na wybranych rynkach oraz kierunki, w jakich KUKE sprzedaje i z jakich sprowadza podstawowe dobra.

więcej>>

Raport rynkowy AIJN 2012 dotyczący europejskiego rynku

Europejskie Stowarzyszenie Soków Owocowych (AIJN) opublikowało Raport rynkowy 2012 dotyczący europejskiego rynku soków i nektarów z owoców i warzyw, który jest aktualizacją Raportu rynkowego z 2010 roku. Obejmuje on statystkę ogólnej konsumpcji soków i nektarów, trendy i segmentacje rynku, handel światowy surowcami do produkcji soków i nektarów, informacje związane z ochroną środowiska, zdrowiem i żywieniem oraz charakterystykę branży sokowniczej 30 krajów europejskich. Raport został opracowany przez firmę Canadean Ltd.

więcej>>

Raport z działalności EFSA w 2011 roku

W 2011 roku EFSA pracowała nad oceną regulowanych produktów, zagwarantowaniem niezależności i integralności prac EFSA oraz reagowaniu na sytuacje kryzysowe.

więcej>>

Klimat biznesowy w Polsce i w Europie
Rokrocznie z inicjatywy Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo Handlowych Eurochambres izby we wszystkich krajach i regionach Europy zadają przedsiębiorcom 12 pytań według jednolitego kwestionariusza. Przedsiębiorcy pytani są o aktualne wyniki swoich firm oraz oczekiwane wyniki w perspektywie kolejnego roku - dotyczące obrotu, sprzedaży krajowej, eksportu, zatrudnienia, inwestycji a także warunków prowadzenia biznesu.

więcej>>

Raport rynkowy AIJN 2010
Zapraszamy do zapoznania się z  Raportem rynkowym 2010 dotyczącym soków i nektarów owocowych, opracowanym przez AIJN (Europejskie Stowarzyszenie Soków Owocowych.

więcej>>

Konferencja prasowa KUPS "Przetwóstwo jabłek - prawda i mity" 12.09.2008r.

Poniżej prezentujemy publikacje w prasie i Internecie, które ukazały się przed i po konferencji prasowej KUPS "Przetwóstwo jabłek - prawda i mity", która odbyła się 12 września 2008r. w Centrum Prasowym PAP.

więcej>>