Raport nt. konkurencyjności sektora spożywczego UE

Komisja Europejska udostępniła raport na temat konkurencyjności sektora spozywczego w UE. Raport zostal przygotowany na zlecenie Dyrekcji Generalnej KE – Przedsiębiorstwo przez holenderski instytut badan ekonomiki rolnictwa we współpracy ze środowiskiem uniwersyteckim.

Poniżej skrócona oraz pełna wersja raportu do pobrania. Raport w języku angielskim.