Statut KUPS

W załączeniu Statut Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków

przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Członków KUPS w dniu 25 czerwca 2019 roku.